Roast Style

Cara biji kopi dipanggang. Dapat digambarkan sebagai light, medium dan dark, serta dalam istilah tradisional seperti Cinnamon dan Full City.