A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W

Patio Dried

Kopi dikeringkan dengan memaparkannya ke panas matahari dengan menyebar dan menyapu di terpal di lapangan terbuka. Juga: Sun Dried