Patio Dried

Kopi dikeringkan dengan memaparkannya ke panas matahari dengan menyebar dan menyapu di terpal di lapangan terbuka. Juga: Sun Dried