Moldy (berjamur)

Cacat visual atau rasa yang disebabkan oleh kondisi penyimpanan lembab.