Baked

Bland, hambar atau datar. Seringkali hasil kopi roasting terlalu lambat pada suhu yang terlalu rendah.